THEME:
Home | About Us | Service | Real Estate Property | Classified | News & Articles
 
TMD SEARCH
ประเภท :
จังหวัด :
ราคา :
Advance Search
 
ABOUT US
ประวัติบริษัท
 
TMD PROPERTY
อพาร์ทเม้นท์ รามคำแหง
ที่ตั้ง :
รามคำแหง กรุงเทพฯ
ราคา :
60,000,000
ประเภท :
อพาร์ทเม้นท์

อาคารสำนักงานใหม่บางซื่อ
ที่ตั้ง :
บางซื่อ
ราคา :
25,000,000
ประเภท :
อาคารสำนักงาน

อพาร์ทเม้นท์ สุทธิสาร
ที่ตั้ง :
สุทธิสาร
ราคา :
100,000,000
ประเภท :
อพาร์ทเม้นท์

 

ประวัติบริษัท

ถ้าเป็นเรื่อง ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ เราคือ มืออาชีพตัวจริง

    TMDTHAI.COM  ได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2549       เป็นต้นมา ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย ซึ่งเล็งเห็นถึงปรัชญาธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการที่มีการพัฒนามากขึ้น  เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้มนุษย์ทุกคนต้องแสวงหามีไว้ในความครอบครอง ยิ่งมีมากยิ่งเพิ่มความมั่นคงในการดำรงชีวิตและได้เปรียบในการทำธุรกิจ การค้า และการลงทุน ธุรกิจของบริษัทฯได้เติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ ด้วยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความสามารถในด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยอย่างกว้างขวางจนปัจจุบันนี้   เรามีทีมงานที่เข้มแข็งเข้มข้นด้วยความรู้และประสบการณ์มากมายจึงได้มีการวางขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้ครบวงจร  ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กล่าวคือเรามีทีมงานที่ปรึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน ศูนย์กลางซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ  การบริหารการตลาดการขาย และการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ การจัดประมูลขายทรัพย์สิน และการประเมินราคาทรัพย์สินทั่วไป ตลอดจนการขยายเครือข่ายธุรกิจตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ

 
สถิติเว็บไซต์